Fakta:

En byggemenskap är en grupp människor som slår sig ihop,
tar initiativ och bygger hus tillsammans utifrån sina egna förutsättningar och föreställningar om ett gott boende.

När bygget är klart är det vanligt att medlemmarna som flyttar in bildar en bogemenskap för att driva gemensamma initiativ.

Det här är vi!

Vi i Älvarum Byggemenskap kan i dagsläget inte göra anspråk på att kalla oss en byggemenskap. I det byggprojekt vi i dag är involverade i, och hoppas på, är det en arkitektbyrå och byggherre som styr. Vi får komma med synpunkter och önskemål, men det är en helt annan sak än om vi som byggemenskap hållit i projektet. 

Därför ser vi oss, trots namnet Älvarum Byggemenskap, som en bogemenskap innan vi ens flyttat till vårt nya hus. 

Gruppen har sitt ursprung i ett gäng vänner som ville bo ihop. För sju år sedan samlades vi kring visionen att bygga ett hus i Göteborg där alla har sina egna lägenheter men där det också finns rika möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Under flera år hade vi ambitionen att bygga huset i egen regi för att få det som vill ha det, men vi har inte nått ända fram. Finansieringen har varit ett av de främsta problemen. Få banker vet vad en byggemenskap är och intresset är, enligt vår erfarenhet, därför minimalt. Det är svårt att få förtroende hos kommunens aktörer, och därmed att få en markanvisning, utan en färdig finansieringsplan.

Vi ville helst bygga vårt hus i centrala Göteborg, nära Göta Älv, därav namnet Älvarum. Och vid några tillfällen väcktes förhoppningar om markanvisningar nära älven, till exempel vid Fixfabriken i Majorna och på Bananpiren i Frihamnen.

Men alla sådana öppningar stängdes av olika anledningar. Allt måste ju stämma hela vägen - förutom finansieringen. För oss är läget viktigt, även om vi måste lämna idén om ett älvnära hus. Andra faktorer som stoppat oss är till exempel att tidsplanen måste stämma och att alla inblandade aktörer måste komma överens.

För att underlätta vårt sökande gjorde vi avkall på önskemålet att bo vid älven ­- och även att bygga ett hus i egen regi. Det visade sig vara rätt, för då fick vi kontakt med Siegel Architecture som fått en markanvisning för en byggemenskap i Östra Kålltorp. Läs mer om det under rubriken Bo i Kålltorp i menyn.

Trots alla de initiala svårigheterna tror vi verkligen på idén med att bo i en gemenskap med likasinnade och med goda möjligheter till både umgänge och olika aktiviteter i huset. 

Åren har gått och i dag är vi cirka 25 medlemmar i Älvarum, men vi vill bli fler, för huset vi vill göra till vår bostadsrättsförening i Östra Kålltorp har rum för fler. Och nu har det ju blivit tid att boka den lägenhet man vill ha, så ta kontakt med oss om du vill vara med i vår bogemenskap och samtidigt bo i en nyproducerad bostadsrättsförening i Östra Kålltorp.

Läs mer om oss i artikel i nr 60-2021, sidan 4, av tidningen Bo Tillsammans. Och på sidan 2 i decembernumret 2021 av Örgryte & Härlanda Posten.


Vi började 2014

Ett gäng kompisar som gillade tanken på att bo i ett gemensamt hus med grannar som man delar vardag och värderingar med.

Delar av gänget på plats i Östra Kålltorp.